5 Nisan Avukatlar Günü

İlk kez 5 Nisan 1958 yılında İzmir’de Türkiye Barolarından gelen temsilcilerin yaptığı ve “Türkiye Avukatlar Birliği” statüsünün hazırlanması toplantısında önerilen 5 Nisan’ın Avukatlar günü olarak kutlaması kabul görülmüştür. 5 Nisanı avukatlar günü olarak kutlamaya başlanması üzerine 1987 yılında Tekirdağ’da yapılan Türkiye Barolar Birliği genel kurul toplantısında 5 Nisanın avukatlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Hırsızlık suçunun cezası nelerdir?

Hırsızlık Suçu Türk Ceza Kanunda 141. nci maddesinde zilyedinin rızası olmadan başkasına ai taşınır bir malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur ibaresiyle hükme bağlanmıştır.Hırsızlık suçunun gece işlenmesi ve suçun beden veyü ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza üçti bir oranına kadar arttırılır.Nitekli hırsızlıklarda ise hırsızlığın durumuna göre iki yıldan yedi yıla kadar değişen hapis cezalarına hükmolunur.Sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine ve depolanmasına ait tesislerde hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda üç yıldan yedi kadar hapis cezası verilir.

Hırsızlık suçunun paydaş veya elbirliği ile sahip olunan mal üzerinde işlenmesi durumu, bir hukuki ilişki alacağa dahil işlenmesi durumu, çalınan malın değerinin az olması, kullanım hırsızlığı ve zorunluluk hali, akrabalıkdan doğan şahsi sebeplerle ise sanıklara verilecek cezayı hafifleteci sebepler olarak belirtilebilir.Hırsızlık suçuna verilecek olan cezalar, olayın oluş şekli, niteliği ve vaktine göre işlenmesi durumlarına göre değişkenli göstermektedir.

Robot resim nedir?

Robot resimden kastettiğimiz aslında eşgal tespitine yönelik yapılan çalışmalardır. Eşgal tespiti, kişinin tanımlanabilen yüz hatlarının ve vücut hatlarının tarif edilmesi ve bunların kayıt altına alınması olarak kısaca tarif edebiliriz.Robot resim ise bir olayda mağdur, müşteki veya görgü tanığı pozisyonundaki kişilerin olayda görmüş oldukları, şüpheli şahsın tanımlamaları neticesinde ortaya çıkan resim türüdür.Bu tarz resimlerde kimlik tespit şube müdürlüklerinde bulunan uzman personel tarafından bilgisayar ve karakalem ortamında çizimleri yapılmaktadır.Robot resmin başarısının en büyük unsuru, bilgiyi veren şahsın ne kadar detaylı bilgi verebildiğidir.Eğer yeterli donelere sahipse o robot resim gereçeğe çok yakın ölçüde robot resimler ortaya çıkabilmektedir.Robot resim suçlu literatöründe çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır ancak günümüzde daha çok suçlu profilinin daha daralttılması veya polisin, soruşturma birimlerinin işini kolaylaştırmak amacı ile kullanılır.

Herhangi bir suç mahalinde nasıl hareket etmeliyiz?

Herhangi bir olay ile karşılaştığımız zaman en birinci husus mümkün mertebe panik yapmamalıyız.Hem kendimizin hemde etrafımızdakilerin can güvenliği için sakin kalmak büyük önem taşımaktadır.Olay yerine sadece yaralı varsa bunların tahliye edilmesi maksadı ile girilmeli, can kurtarma harici herhangi bir şekilde olay yerine girilmemelidir.Örneğin evimizde herhangi bir hırsızlık olayı ile karşılaşırsak kesinlikle olay yerine girmemeliyiz ve en kısa sürede 155 polis imdat veya 156 jandarma imdat hattını arayarak ve görevli ekiplerin gelmesini beklemeliyiz.Olay yerinde, bizim göz ile bile zor gördüğümüz çok küçük deliller faillerin yakalanması için kolluk kuvvetlerine çok büyük kolaylıklar sağladığından dolayı, olay yerinde kontrolsüz bir şekilde girmek olay yerini bozmak çok büyük, çok önemli delilerin kaybına sebebiyet vermekte ve adaletin gecikmesine sebep olmaktadır.ayrıca bizim başımıza gelmeyen ancak merak duygusu ile gittiğimiz olay yerlerinde de kesinlikle ve kesinlikle güvenlik görevlilerinin uyarılarına riayet etmeli, ikinci bir olaya sebebiyet vermemeliyiz.özellikle bir patlama olayı meydana gelmiş veya cbir yangın olayı meydana gelmiş ise en kısa sürede o bilgeden uzamklaşmamız bizim ve etrafımızdakilern can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.bir işi profesyonellere bırakmak her zaman daha iyidir.

İşyeri açma ruhsatı hangi durumlarda yeniden düzenlenir?

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresinin değişmemesi kaydıyla devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine, dosya içindeki bilgi ve belgeler esas alınmak sureti ile yeni işletmecinin adına tekrar ruhsat düzenlenir.İşyerine yeni bir ortak alınması veya ortaklardan birinin işyerinden ayrılması halinde yeniden ruhsat düzenlenmez.

İşyeri ile ilgili mahalle, sokak, cadde, kapı numarası değişmesi halinde ruhsat değiştirilmesi mevzubahis olmaksızın ruhsatta yalnızca güncellemeler yapılır.Ruhsat sahibinin vefatı halinde, ruhsatın iptali diye bir konu mevzubahis değildir.Ruhsat hak ve yetkileri ölenin yasal mirasçılarına geçer.Ancak bu mirasçıların durumu 6 ay içerisinde ilgili belediye ruhsat işleri komisyonuna bildirmeleri lazım gelmektedir.Bildirilmemesi halinde, bu hususun tespiti ile birlikte ruhsat işleri müdürlüğü tarafından kendilerine 15 gün süre verilir, bilgilerini güncelleme ve belgelerine tamamlamamaları halinde de ilgili ruhsat iptal edilir.

Hangi işletmeler açık içki ruhsatı alabilir?

Umuma açık ıstırahat ve eğlence yerleri açık içki ruhsatı alabilir. Umuma açık ıstırahat ve eğlence yerlerinden kasıt gazino, bar, pavyon, meyhane, lokanta, birahene, taverna gibi işyerleridir.Açık içki ruhsatının ne olduğunu anlayabilmekiçin açık içkinin ne olduğunu anlatmamız gerekir.Açık içki, ambalajından çıkarılarak müşterilere kadehde sunulan içkidir.

Açık içki ruhsatı alabilmek için bu yerler kolluk kuvvetinin yani polis ve jandarmanın görüşü alınması sonrasında belediye sınırları dışında ise belediyenin ruhsat işleri müdürlüğü tarafından denetlenir ve şartlara uygunluğu halinde ilgili ruhsat kendisine verilir.Belediye sahası dışında yani mücavir alan dışında olan yerler ise il özel idareleri taraf ından verilen yetki ve denetim sonucu ruhsat kendilerine veriler.Açılacak içkili yerleri, içkili yer bölgesi denelen yerlerde olması en önemli kuraldır.Yine bu bölgeler belediye sınırları içinde ise belediye meclisi tarafından, belediye sınırları dışında ise valilik ve kaymakamlığın görüşü alınmak sureti ile il genel meclisi tarafından belirlenir ve buralarda bu işyerleri faaliyet gösterir.

Yankesicilik nedir?

Yankesicilik, kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır.Bu taşınan malzeme, cep telefonu, elektronik eşya, para veya ziynet olabilir.Yankesicilik, malvarlığına karşı işlenen suçlardan olup, bir hırsızlık türüdür ve Türk Ceza Kanunu madde 142 nin ikinci fıkrası b bendinde yer verilmiştir.Buna göre yankesicilik suçunu işleyen kişilir 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.

Yankesicilik suçluluları fırsat suçlulularıdır.Kafaya suç işlemeyi koymuş bir yankesici kendisine uygun bir hedefi izleyerek uygun koşullar ve kendine göre riski en aza indirdiği durumlarda bu suçu işleyebilirler.Yankesicilik ile kapkaç arasındaki fark yankesicilikte suç; mağdura hissetirilmeden işlenmesi, kapkaçta ise suç işlendiğinde mağdur kapkaça uğradığının farkında olur.

 

Robot resim nasıl çizilir?

Robot resim, olay yeri inceleme ve kimlik tespit şube müdürlüklerinde bu konu ile özel eğitim almış uzman personel tarafından çizilmektedir.Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüklerinde bulunan, güzel sanatlar mezunu bir polis karakalemle diğer polisler ise bilgisayar programı vasıtası ile robot resim çizmektedirler.Robot resim çizimi için özel olarak geliştirilmiş bilgisayar programları ülke çapında tüm Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüklerinde kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmasına destek olmaktadır.

Söz konusu bilgisayar programında, insan yüzüne ait 7 kısım, saç, kaşlar, gözler, çene, burun,  kulak yapısı gibi özellikler vatandaşlarımıza gösterilmek sureti ile tek çizimleri yapılmakta ve sözkonusu program neticesinde kişinin ırksal özelliklerinden getirdiği işte çekik gözlülük gibi özellikleri varsa bunlarda bilgisayar programına yüklenmekte ve ortaya başarılı bir çalışmalar çıkmaktadır.

Şüphelinin eşkalini verirken nelere dikkat etmeliyiz?

Eşgal tarifi yapılırken, özellikle kişiyi diğer insanlardan ayıracak göz rengi, boy uzunluğu, kilo, saç rengi, saçının olup olmaması, vücudunda herhangi bir eksik uzuv olup olmaması, topallayarak yürümesi, yüzünde belirli yara izleri, bulunan dövmeleri, piercing, ve benzeri takıları, diğer insanlardan ayırıcı, bunları mutlaka uzman personelimize bildirirsek yapılacak olan çizim daha sağlıklı neticeler verilebilir.Ayrıca eşgal tarifi yapacak insanlar  mutlak suretle birbirlerinden temas ettirilmemelidirler.Özellikle dominant karakterli insanların diğer insanları gördükleri ile etkileyebildiklerine dair bilimsel araştırmalar mevcut olduğundan kesinlikle ve kesinlikle eşgal tarifi yapılacak kişilerin birbirlerine temas ettirilmemesi yapılacak olan eşgal tarifinin ve ortaya çıkacak olan resmin daha sağlıklı olabilmesi için çok önem arzetmektedir.olay ile gördüklerimizi sıcağı sıcağına not alma imkanımız olursa polis birimlerimizin işini gerçekten çok kolaylaştırmış olacağız.

Tütün ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurumuna

Açık alkollü satış belgesi almak isteyenler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurduktan sonra ve gerekli evraklarını tamamlamaları akabinde kurumun belirtmiş olduğu devlet bankalarına ilgili harcı yatırırlar.Bu harçlar her yıl değişmektedir.Belirli bir artış oranı vardır.Bu artış kurum tarafından o yılki enflasyon vesair şartlara göre değişir.Yatırılıcak bedelde büyükşehir belediye sınırları içerisinde  faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapan yerler için farklı, ilçe merkezlerinde bulunan işyerleri için farklı tarifeler üzerinden değerlendirilir.