ismail TOSUN
loading...

Hangi işletmeler açık içki ruhsatı alabilir?

Umuma açık ıstırahat ve eğlence yerleri açık içki ruhsatı alabilir. Umuma açık ıstırahat ve eğlence yerlerinden kasıt gazino, bar, pavyon, meyhane, lokanta, birahene, taverna gibi işyerleridir.Açık içki ruhsatının ne olduğunu anlayabilmekiçin açık içkinin ne olduğunu anlatmamız gerekir.Açık içki, ambalajından çıkarılarak müşterilere kadehde sunulan içkidir.

Açık içki ruhsatı alabilmek için bu yerler kolluk kuvvetinin yani polis ve jandarmanın görüşü alınması sonrasında belediye sınırları dışında ise belediyenin ruhsat işleri müdürlüğü tarafından denetlenir ve şartlara uygunluğu halinde ilgili ruhsat kendisine verilir.Belediye sahası dışında yani mücavir alan dışında olan yerler ise il özel idareleri taraf ından verilen yetki ve denetim sonucu ruhsat kendilerine veriler.Açılacak içkili yerleri, içkili yer bölgesi denelen yerlerde olması en önemli kuraldır.Yine bu bölgeler belediye sınırları içinde ise belediye meclisi tarafından, belediye sınırları dışında ise valilik ve kaymakamlığın görüşü alınmak sureti ile il genel meclisi tarafından belirlenir ve buralarda bu işyerleri faaliyet gösterir.