ismail TOSUN
loading...

Hırsızlık suçunun cezası nelerdir?

Hırsızlık Suçu Türk Ceza Kanunda 141. nci maddesinde zilyedinin rızası olmadan başkasına ai taşınır bir malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur ibaresiyle hükme bağlanmıştır.Hırsızlık suçunun gece işlenmesi ve suçun beden veyü ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza üçti bir oranına kadar arttırılır.Nitekli hırsızlıklarda ise hırsızlığın durumuna göre iki yıldan yedi yıla kadar değişen hapis cezalarına hükmolunur.Sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine ve depolanmasına ait tesislerde hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda üç yıldan yedi kadar hapis cezası verilir.

Hırsızlık suçunun paydaş veya elbirliği ile sahip olunan mal üzerinde işlenmesi durumu, bir hukuki ilişki alacağa dahil işlenmesi durumu, çalınan malın değerinin az olması, kullanım hırsızlığı ve zorunluluk hali, akrabalıkdan doğan şahsi sebeplerle ise sanıklara verilecek cezayı hafifleteci sebepler olarak belirtilebilir.Hırsızlık suçuna verilecek olan cezalar, olayın oluş şekli, niteliği ve vaktine göre işlenmesi durumlarına göre değişkenli göstermektedir.