ismail TOSUN
loading...

İşyeri açma ruhsatı hangi durumlarda yeniden düzenlenir?

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresinin değişmemesi kaydıyla devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine, dosya içindeki bilgi ve belgeler esas alınmak sureti ile yeni işletmecinin adına tekrar ruhsat düzenlenir.İşyerine yeni bir ortak alınması veya ortaklardan birinin işyerinden ayrılması halinde yeniden ruhsat düzenlenmez.

İşyeri ile ilgili mahalle, sokak, cadde, kapı numarası değişmesi halinde ruhsat değiştirilmesi mevzubahis olmaksızın ruhsatta yalnızca güncellemeler yapılır.Ruhsat sahibinin vefatı halinde, ruhsatın iptali diye bir konu mevzubahis değildir.Ruhsat hak ve yetkileri ölenin yasal mirasçılarına geçer.Ancak bu mirasçıların durumu 6 ay içerisinde ilgili belediye ruhsat işleri komisyonuna bildirmeleri lazım gelmektedir.Bildirilmemesi halinde, bu hususun tespiti ile birlikte ruhsat işleri müdürlüğü tarafından kendilerine 15 gün süre verilir, bilgilerini güncelleme ve belgelerine tamamlamamaları halinde de ilgili ruhsat iptal edilir.