Robot resim nedir?

Robot resimden kastettiğimiz aslında eşgal tespitine yönelik yapılan çalışmalardır. Eşgal tespiti, kişinin tanımlanabilen yüz hatlarının ve vücut hatlarının tarif edilmesi ve bunların kayıt altına alınması olarak kısaca tarif edebiliriz.Robot resim ise bir olayda mağdur, müşteki veya görgü tanığı pozisyonundaki kişilerin olayda görmüş oldukları, şüpheli şahsın tanımlamaları neticesinde ortaya çıkan resim türüdür.Bu tarz resimlerde kimlik tespit şube müdürlüklerinde bulunan uzman personel tarafından bilgisayar ve karakalem ortamında çizimleri yapılmaktadır.Robot resmin başarısının en büyük unsuru, bilgiyi veren şahsın ne kadar detaylı bilgi verebildiğidir.Eğer yeterli donelere sahipse o robot resim gereçeğe çok yakın ölçüde robot resimler ortaya çıkabilmektedir.Robot resim suçlu literatöründe çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır ancak günümüzde daha çok suçlu profilinin daha daralttılması veya polisin, soruşturma birimlerinin işini kolaylaştırmak amacı ile kullanılır.

Olay yerinde biyolojik inceleme nasıl yapılır?

Olay yerinde biyolojik inceleme yapılması dediğimiz aslında olay yerinde biyolojik bulguların tespit edilmesi ve bunlar ile ilgili işlemlerin yapılması kısaca bahsetmet istersek.Biyolojik bulgu, insan vücudundan kopan veya insan vücudunda üretilmiş olan her türlü biyolojik DNA profili elde edebildiğimiz her türlü kan, kıl, tükürük, cinsel sıvı ve benzeri biyolojik DNA materyali içeren bulgulara biyolojik bulgulara denir.Biyolojik bulguların, çok kolay komtamine olmaları sebebi ile mutlak suret ile tek kullanımlık eldiven ve tek kullanımlık kıyafetler ve tek kullanımlık pens veya cınbız tarzı malzemeler ile toplanması gerekmektedir.personel sağlığına dikkat edilmesi, biyolojik bulguların toplanmasında en birincil önceliğidir.tek yumurta ikizleri hariç dna yapısı tüm iensanlarda farklı olduğu için biyolojik bulguların adalet sisteminde çok önemlmi bir rolü vardır.

Herhangi bir suç mahalinde nasıl hareket etmeliyiz?

Herhangi bir olay ile karşılaştığımız zaman en birinci husus mümkün mertebe panik yapmamalıyız.Hem kendimizin hemde etrafımızdakilerin can güvenliği için sakin kalmak büyük önem taşımaktadır.Olay yerine sadece yaralı varsa bunların tahliye edilmesi maksadı ile girilmeli, can kurtarma harici herhangi bir şekilde olay yerine girilmemelidir.Örneğin evimizde herhangi bir hırsızlık olayı ile karşılaşırsak kesinlikle olay yerine girmemeliyiz ve en kısa sürede 155 polis imdat veya 156 jandarma imdat hattını arayarak ve görevli ekiplerin gelmesini beklemeliyiz.Olay yerinde, bizim göz ile bile zor gördüğümüz çok küçük deliller faillerin yakalanması için kolluk kuvvetlerine çok büyük kolaylıklar sağladığından dolayı, olay yerinde kontrolsüz bir şekilde girmek olay yerini bozmak çok büyük, çok önemli delilerin kaybına sebebiyet vermekte ve adaletin gecikmesine sebep olmaktadır.ayrıca bizim başımıza gelmeyen ancak merak duygusu ile gittiğimiz olay yerlerinde de kesinlikle ve kesinlikle güvenlik görevlilerinin uyarılarına riayet etmeli, ikinci bir olaya sebebiyet vermemeliyiz.özellikle bir patlama olayı meydana gelmiş veya cbir yangın olayı meydana gelmiş ise en kısa sürede o bilgeden uzamklaşmamız bizim ve etrafımızdakilern can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.bir işi profesyonellere bırakmak her zaman daha iyidir.

Olay yerindeki kimyasal bulgular nasıl toplanır?

Olay yerinde mağdur, maktül, fail veya olay yeri çevresinde bulunabilecek her türlü kimyasal nitelik taşıyan bulgu tiplerine kimyasal bulgu denir.Bunlar patlayıcı maddeler, her türlü boyalar, toprak kalıntıları, lif, kumaş parçaları gibi yanıcı ve yakıcı her türlü maddeler kimyasal delil sınıfına girebilir.Bunların usulunce toplanması da büyük önem arz etmektedir.Bu kimyasal bulgular için özel olarak dizayn edillmiş paketleme malzemeleri ile bu bulgular paketlenir ve türüne göre uygun laboratuvara incelenmek maksadı ile gönderiler.

Olay yerinde tespit edilen kimyasal bulgularında, özellikle bazı türlerinin yanıcı ve yakıcı özelliğinden olmasından dolayı sadece uygun özellikteki delil paketine konmasının yanında uygun özellikle transferi, labaratuvara transferi önem arz etmektedir.Özellikle personel güvenliğine birinici derece önem verilmekte dolayı bu konulara hassasiyetle yaklaşılması konusunda özellikle dikkat etmeliyiz.

Yankesicilik nedir?

Yankesicilik, kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır.Bu taşınan malzeme, cep telefonu, elektronik eşya, para veya ziynet olabilir.Yankesicilik, malvarlığına karşı işlenen suçlardan olup, bir hırsızlık türüdür ve Türk Ceza Kanunu madde 142 nin ikinci fıkrası b bendinde yer verilmiştir.Buna göre yankesicilik suçunu işleyen kişilir 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.

Yankesicilik suçluluları fırsat suçlulularıdır.Kafaya suç işlemeyi koymuş bir yankesici kendisine uygun bir hedefi izleyerek uygun koşullar ve kendine göre riski en aza indirdiği durumlarda bu suçu işleyebilirler.Yankesicilik ile kapkaç arasındaki fark yankesicilikte suç; mağdura hissetirilmeden işlenmesi, kapkaçta ise suç işlendiğinde mağdur kapkaça uğradığının farkında olur.

 

Robot resim nasıl çizilir?

Robot resim, olay yeri inceleme ve kimlik tespit şube müdürlüklerinde bu konu ile özel eğitim almış uzman personel tarafından çizilmektedir.Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüklerinde bulunan, güzel sanatlar mezunu bir polis karakalemle diğer polisler ise bilgisayar programı vasıtası ile robot resim çizmektedirler.Robot resim çizimi için özel olarak geliştirilmiş bilgisayar programları ülke çapında tüm Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüklerinde kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmasına destek olmaktadır.

Söz konusu bilgisayar programında, insan yüzüne ait 7 kısım, saç, kaşlar, gözler, çene, burun,  kulak yapısı gibi özellikler vatandaşlarımıza gösterilmek sureti ile tek çizimleri yapılmakta ve sözkonusu program neticesinde kişinin ırksal özelliklerinden getirdiği işte çekik gözlülük gibi özellikleri varsa bunlarda bilgisayar programına yüklenmekte ve ortaya başarılı bir çalışmalar çıkmaktadır.

Şüphelinin eşkalini verirken nelere dikkat etmeliyiz?

Eşgal tarifi yapılırken, özellikle kişiyi diğer insanlardan ayıracak göz rengi, boy uzunluğu, kilo, saç rengi, saçının olup olmaması, vücudunda herhangi bir eksik uzuv olup olmaması, topallayarak yürümesi, yüzünde belirli yara izleri, bulunan dövmeleri, piercing, ve benzeri takıları, diğer insanlardan ayırıcı, bunları mutlaka uzman personelimize bildirirsek yapılacak olan çizim daha sağlıklı neticeler verilebilir.Ayrıca eşgal tarifi yapacak insanlar  mutlak suretle birbirlerinden temas ettirilmemelidirler.Özellikle dominant karakterli insanların diğer insanları gördükleri ile etkileyebildiklerine dair bilimsel araştırmalar mevcut olduğundan kesinlikle ve kesinlikle eşgal tarifi yapılacak kişilerin birbirlerine temas ettirilmemesi yapılacak olan eşgal tarifinin ve ortaya çıkacak olan resmin daha sağlıklı olabilmesi için çok önem arzetmektedir.olay ile gördüklerimizi sıcağı sıcağına not alma imkanımız olursa polis birimlerimizin işini gerçekten çok kolaylaştırmış olacağız.

Gasp suçu işleyen kişiler nasıl yakalanırlar?

[highlight]Gasp suçu işleyen kişiler nasıl yakalanırlar?[/highlight]

Gasp olayını gerçekteştiren şahıslar mağdurun karakola müracatı ile gasp olayının çalışması başlar.Önce gasp olayının gerçekliştirildiği yere gidilir. Olay yerinde parmak izidir, kıldır, kamera görüntüsü çalışmaları yapılarak müştekinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda eşgalle ilgili çalışmalar yaptırıldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmasının olay yerinde yapmış olduğu çalışmalara  parmak izi vs kalan izlerden eski sabıkalı ise orda zaten parmak izi düştüğü için yakalanması daha basit oluyor.

Bunun haricinde de müştekinin vermiş olduğu bilgğiler doğrultusunda, eşgal doğrultusunda çevrede, olay yerinde ve olay yerinden dışa doğru açılarak en yakın yerlerden kamera çalışması, güvenlik kameralarındaki görüntülerden çalışma yapılarak şahsı tespit edilmeye çalışılır.Olay yerinde telefon kullandı ise teknik çalışmalarla bir şekilde tespit ediyor buna göre şüpheliyi yakalama çalışmaları başlıyor.

Gasp olayında çözülme şansı gün geçtikçe daha çok artıyor bunun sebeblerinden bazılarıda teknik imkanlarımız arttıkça olayları çözme şansımız daha fazla oluyor.

Gasp suçunun cezası nedir?

Gasp suçunun cezası nedir?

Gaspın cezası, bir kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı olması yada malvarlığı itibari ile büyük bir zarara uğrayacağını bahisle tehdit edilmesi veya cebir kullanılarak bir malın teslimine veya alınmasına karşı koymaya mecbur edilmesi durumunda, bunu mecbur koyan şahıslar hakında 6 ila 10 yıl arasında hapis cezası uygulanır.

Cezayı artıran sebebler, bu olayları gerçekleştiren kişilerin silahlı olması, olayın gece vakti işlenmesi, birden fazla kişi ile işlenmesi, bu olayı işleyen şahısların kendilerini tanınmayacak hale sokmaları, yol kesmek sureti ile konut veya işyerinde yapılması, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı yapılması, suç örgütlerinin adını kullanarak yapılması, suç örgütlerine yarar sağılamak maksadı ile yapılması, bu suçu işleyen kişilere 10 yıl ile 15 yıl arası hapis cezası verilir.

Bu olaylar işlenirken mağdurun yaralanması (kasten yaralanması ) durumunda ayrıyeten gasp cezasının dışında kasten yaralamadan da kişiler hakkında dava açılır ayrı bir ceza verilir.

Aranan şahsı görenler nereye ihbar etmeli

Aranan şahsı görenler nereye ihbar etmeli

Aranan şahsı gören kişiler öncelikle 155 polis imdat telefonunu arayabilirler. Bununla birlikte eğer bölgesindeki polis merkezinin telefonun numarasını ezbere biliyor ise orayıda rahatlıkla arayabilirler. Ancak ihbarlarda özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Aranan kişinin bulunduğu adresi doğru olarak vermek ayrıca aranan şahsın eşkali hakkında da 155 e yada diğer telefona bilgi verileceği vakit onlarda bildirilirse suçlunun daha da kolay yakalanması sağlanacaktır.

Suçlu olan kişinin bulunduğu mahalden herhangi bir araç ile uzaklaşması durumunda ise bindiği aracın plakasını, rengini, modelini ve aracın hareket ettiği istikameti de bilhare aynı telefona bildirmesi, Emniyet Birimleri için daha da faydalı olacaktır.