ismail TOSUN
loading...

Olay yerindeki kimyasal bulgular nasıl toplanır?

Olay yerinde mağdur, maktül, fail veya olay yeri çevresinde bulunabilecek her türlü kimyasal nitelik taşıyan bulgu tiplerine kimyasal bulgu denir.Bunlar patlayıcı maddeler, her türlü boyalar, toprak kalıntıları, lif, kumaş parçaları gibi yanıcı ve yakıcı her türlü maddeler kimyasal delil sınıfına girebilir.Bunların usulunce toplanması da büyük önem arz etmektedir.Bu kimyasal bulgular için özel olarak dizayn edillmiş paketleme malzemeleri ile bu bulgular paketlenir ve türüne göre uygun laboratuvara incelenmek maksadı ile gönderiler.

Olay yerinde tespit edilen kimyasal bulgularında, özellikle bazı türlerinin yanıcı ve yakıcı özelliğinden olmasından dolayı sadece uygun özellikteki delil paketine konmasının yanında uygun özellikle transferi, labaratuvara transferi önem arz etmektedir.Özellikle personel güvenliğine birinici derece önem verilmekte dolayı bu konulara hassasiyetle yaklaşılması konusunda özellikle dikkat etmeliyiz.