Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin öncelikle tekrar bir kimliği tespit edilir.Daha sonra yakınlarına veya müdafi varsa müdafiine haber verilmesi mümkündür. Aynı şekilde, eğer bir müdafii yoksa kendisine bir müdafii tayin edilebileceği baro tarafından hatırlatılır.İtiraz hakları, yasal hakları bunların hepsi aynı purosedürel işlemler içerisinde yakalanan veya gözaltında bulunan kişiye hatırlatılır.

Gözaltına alınan kişinin önce kimliği saptanır.Sonra kendisine isnat edilen suç anlatılır.Bu suç bakımından, eğer bir diyeceği varsa onu demesi, eğer herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorsa veya bir avukat nezaretinde ifadesini vermek istiyorsa kendisine  avukat tayin etmek için gerekli sürenin tanınacağını ifade edilir.Diğer yasal hakları hatırlatılır, itiraz hakları belirtilir.Toplanması istediği delillerolup olmadığı sorulur ve bunlarda aynı şekilde tutanaklara geçirilir, imzası alınır.

Olay yeri inceleme nedir?

Olay yeri inceleme nedir?
Kanunlarımızda suç olarak nitelenen fiilerin işlendiği dinamik bölgeler olay yeri olarak isimlendirilir.Söz konusu olay yerlerinin günümüz teknolojik şartların elverdiği ölçüde bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak incelenmesi, söz konusu incelemenin neticesi tespit edilen bulguların, dökümantasyonu, toplanması, paketlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerine olay yeri incelenmesi denmektedir.Olay yeri işlemi uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için personel 3 aylık bir eğitim sonucunda olay yeri inceleme birimlerinde görev almaya başlıyorlar.Ve 3 yıllık bir çalışma akabinde de uzman olarak çalışmaya devam ediyorlar.

Olay yeri inceleme işlemi sadece olay yerindeki bulguların toplanması demek değildir.Olay yeri inceleme işlemi, olay yerini dökümante edilerek daha sonra mahkeme aşamasında olay yerinin tekrar canlandırılması için kullanılacak olan tüm bilgi ve belgelerin, fotoğrafların kamera çekimlerinin yapılması işlemidir.olay yeri inceleme maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve kamu düzeninin tekrar tesis edilebilmesi amacı ile hukukun elinde en önemli bilgi kaynağıdır.olay yeri inceleme işlemi yapılmamış tüm dosyalar yetersiz kalacağı aşikardır.