ismail TOSUN
loading...

Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin öncelikle tekrar bir kimliği tespit edilir.Daha sonra yakınlarına veya müdafi varsa müdafiine haber verilmesi mümkündür. Aynı şekilde, eğer bir müdafii yoksa kendisine bir müdafii tayin edilebileceği baro tarafından hatırlatılır.İtiraz hakları, yasal hakları bunların hepsi aynı purosedürel işlemler içerisinde yakalanan veya gözaltında bulunan kişiye hatırlatılır.

Gözaltına alınan kişinin önce kimliği saptanır.Sonra kendisine isnat edilen suç anlatılır.Bu suç bakımından, eğer bir diyeceği varsa onu demesi, eğer herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorsa veya bir avukat nezaretinde ifadesini vermek istiyorsa kendisine  avukat tayin etmek için gerekli sürenin tanınacağını ifade edilir.Diğer yasal hakları hatırlatılır, itiraz hakları belirtilir.Toplanması istediği delillerolup olmadığı sorulur ve bunlarda aynı şekilde tutanaklara geçirilir, imzası alınır.