ismail TOSUN
loading...

Olay yeri inceleme nedir?

Olay yeri inceleme nedir?
Kanunlarımızda suç olarak nitelenen fiilerin işlendiği dinamik bölgeler olay yeri olarak isimlendirilir.Söz konusu olay yerlerinin günümüz teknolojik şartların elverdiği ölçüde bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak incelenmesi, söz konusu incelemenin neticesi tespit edilen bulguların, dökümantasyonu, toplanması, paketlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerine olay yeri incelenmesi denmektedir.Olay yeri işlemi uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için personel 3 aylık bir eğitim sonucunda olay yeri inceleme birimlerinde görev almaya başlıyorlar.Ve 3 yıllık bir çalışma akabinde de uzman olarak çalışmaya devam ediyorlar.

Olay yeri inceleme işlemi sadece olay yerindeki bulguların toplanması demek değildir.Olay yeri inceleme işlemi, olay yerini dökümante edilerek daha sonra mahkeme aşamasında olay yerinin tekrar canlandırılması için kullanılacak olan tüm bilgi ve belgelerin, fotoğrafların kamera çekimlerinin yapılması işlemidir.olay yeri inceleme maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve kamu düzeninin tekrar tesis edilebilmesi amacı ile hukukun elinde en önemli bilgi kaynağıdır.olay yeri inceleme işlemi yapılmamış tüm dosyalar yetersiz kalacağı aşikardır.