4 Nisan NATO Günü

Her yıl 4 nisanda kutlanmaktadır.  Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelen NATO ;North Athlantic Traty Organization sözcüklerin kısaltılmış şeklidir. Uluslararası bir kuruluştur. Bu örgüte üye olan ülkeler :

 • ABD
 • Kanada
 • Fransa
 • İngiltere
 • Izlanda
 • Hollanda
 • Belçika
 • İtalya
 • Danimarka
 • Norveç
 • Portekiz

1952 yılında NATO’ya  Türkiye, 1954 yılında Yunanistan, 1982 yılında da Batı Almanya ve İspanya katıldı. Bugün NATO’ya üye 16 ülke vardır.
NATO ‘ nun amacı üye ülkeler tarafından savunma amacı ile kurulmuş olan bir örgüttür. Üye devletlerin birinin saldırıya uğraması durumunda öbürleri saldırgan ülkeye karşı işbirliği içinde savaşmayı kabul etmişlerdir. Örgüte üye devletler birbirlerini korur ve kollarlar. Bu amaçla işbirliği yaparlar.

Örgütün asıl amacı ise  barış düzenini uluslararası güvenliği, sosyal gelişmeyi, üye ulusların özgürlüğünü korumak olarak özetlenebilir.

Asker kaçakları hakkında ne tür işlemler yapılır?

Asker kaçağı olarak toplumda nitelendirilen kişilerin içine düştükleri durumu ikiye ayırarak ayrıntılandırmak mümkün. Birincisi yoklama kaçağı ve bakaya olan kişilerin durumu ikincisi izin tecavüz ve firar suçu içerisinde bulunanların durumu. Yoklama kaçağı durumuna düşmüş olan kişilerin yapacağı aslında çok daha basittir. Askerlik şubelerine gidip bir an evvel yoklama işlemlerini yaptırmaktır. Bu durumda kişiler hakkında cüz-i idari para cezaları söz konusu olabilmektedir. Kişilerin buna gitmemesi durumunda askeri ceza kanununun ilgili maddeler gereğince ve yine askerlik kanununun ilgili maddeleri gereğince kişilere hem idari para cezası hem de hapis cezası söz konusu olabilmektedir.

Bakaya konusu yoklama kaçağı durumundan daha ağır nitelikte bir durumdur. Sevk halinde görevine gitmeyen ya da sevkini yaptırmayan kişilerin bakaya durumuna girdiği ve bu durumda hapis cezasıyla cezalandırıldıkları (tezziye) bir gerçektir.

Askerlik görevini ifa ederken görev yerini izinsiz terk eden kişilerin yada  yıllık izinden veya benzeri izinlerinden dönmeyen kişilerin işlemiş oldukları firar ve izin tecavüzü suçlarıyla ilgili olarak yine hapis cezaları gündeme gelmektedir. Özellikle askeri ceza kanunun 66. maddesi 1. bendin A fıkrası ve 1 bendin B fıkrasında düzenlenmiş olan bu suçlarla ilgili olarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaları öngörülmüştür. Bununla ilgili olarak askeri mahkemelerde yapılacak yargılamalar sonucunda kişilere çeşitli cezalar verilebilir.

İsim değiştirmek için sebepler

İsim değiştirmek için sebepler

İsim değiştirme, ad değiştirme haklı sebebe dayanması lazım. Bu sebepler o isimle tanınmış olmak, bilinmiş olmak, o ismin işte toplum içinde kişiyi rencide etmesi örneğin; Döndü, Durdu, Satılmış gibi belirli anlam ifade eden ve kişiyi psikolojik olarak bulunduğu sosyal ortamda sıkıntıya sokan isimlerin değiştirilmesini  haklı olarak kişi isteyebilir.Bu haklı bir gerekçedir. İsmin tahsi edilmesinden menfaati zarar gören kimse ismin değiştirilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde bu ismin değiştirilmesinin iptal edilmesini isteyebilir.

Açık içki ruhsatı için hangi belgeler gereklidir?

Açık içki şatış izin belgesi için, belediye tarafından verilen işyeri ruhsatı yanısıra satış belgesi için Tütün ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurumuna başvurulması gerekmektedir.Bu belgeler bizzat kurumdan alınacağı gibi kuruma ait internet sitelerinden de temin edilebilir.Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Denetleme Kurumuna başvururken adli sicil kaydı, nüfus bilgileri, ikametgah, fotoğraf ve kurumun belirlediği o yıl ile ilgili gerekli harcırahın devlet bankalarından (Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi) bir bankaya yatırılması ile ilgili dekontlarnı yanı sıra en önemli istediği belge, belediye tarfından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusunun açık alkol için bar, gece kulübü, lokanta şeklinde o iş yerinin belirtilmiş olmasıdır.Aksi takdirde o işyerine tüm evrakları hazır olsa dahi belediyeden işyeri ruhsatındafaaliyet konusu olarak açık alkol kelimesi geçmediği için kesinlikle açık alkol belgesi vermez.

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler nasıl denetlenir?

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler nasıl denetlenir?

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler bu işyerlerinin başvuruda bulunduğu belediyelerin bünyesinde oluşturulmuş ruhsat müdürlüğü ve ruhsat müdürlüğü bünyesi altında çalışan ruhsat komusyonu tarafından denetlenir.Bu komisyon özellikle, belediyece görevlendirilmiş zabıta memurları vasıtası ile işyerlerini denetlemek, denetlemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerinde, belediye encümenince cezai işlem uygulamasını sağlamak, ruhsat begesinde belirtilen faaliyetlerin dışında iş yapan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek, faaliyetten men edilmesini sağlamak gibi temel görevleri mevcuttur.

Ruhsat komisyonu ve ruhsat komisyonuna bağlı olan ruhsat müdürlükleri, ilgili kolluk kuvvetlerinin görüşünü aldıktan sonra ve kendi kriterleri çevresinde açılması gereken işyeri denetlemesi akabinde ilgiliye faaliyet konusu çerçevesine aşmamak şartı ile gerekli işyeri ruhsat iznini verir.