ismail TOSUN
loading...

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler nasıl denetlenir?

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler nasıl denetlenir?

Ruhsat verilecek restoran ve kafeler bu işyerlerinin başvuruda bulunduğu belediyelerin bünyesinde oluşturulmuş ruhsat müdürlüğü ve ruhsat müdürlüğü bünyesi altında çalışan ruhsat komusyonu tarafından denetlenir.Bu komisyon özellikle, belediyece görevlendirilmiş zabıta memurları vasıtası ile işyerlerini denetlemek, denetlemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerinde, belediye encümenince cezai işlem uygulamasını sağlamak, ruhsat begesinde belirtilen faaliyetlerin dışında iş yapan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek, faaliyetten men edilmesini sağlamak gibi temel görevleri mevcuttur.

Ruhsat komisyonu ve ruhsat komisyonuna bağlı olan ruhsat müdürlükleri, ilgili kolluk kuvvetlerinin görüşünü aldıktan sonra ve kendi kriterleri çevresinde açılması gereken işyeri denetlemesi akabinde ilgiliye faaliyet konusu çerçevesine aşmamak şartı ile gerekli işyeri ruhsat iznini verir.