ismail TOSUN
loading...

Asker kaçakları hakkında ne tür işlemler yapılır?

Asker kaçağı olarak toplumda nitelendirilen kişilerin içine düştükleri durumu ikiye ayırarak ayrıntılandırmak mümkün. Birincisi yoklama kaçağı ve bakaya olan kişilerin durumu ikincisi izin tecavüz ve firar suçu içerisinde bulunanların durumu. Yoklama kaçağı durumuna düşmüş olan kişilerin yapacağı aslında çok daha basittir. Askerlik şubelerine gidip bir an evvel yoklama işlemlerini yaptırmaktır. Bu durumda kişiler hakkında cüz-i idari para cezaları söz konusu olabilmektedir. Kişilerin buna gitmemesi durumunda askeri ceza kanununun ilgili maddeler gereğince ve yine askerlik kanununun ilgili maddeleri gereğince kişilere hem idari para cezası hem de hapis cezası söz konusu olabilmektedir.

Bakaya konusu yoklama kaçağı durumundan daha ağır nitelikte bir durumdur. Sevk halinde görevine gitmeyen ya da sevkini yaptırmayan kişilerin bakaya durumuna girdiği ve bu durumda hapis cezasıyla cezalandırıldıkları (tezziye) bir gerçektir.

Askerlik görevini ifa ederken görev yerini izinsiz terk eden kişilerin yada  yıllık izinden veya benzeri izinlerinden dönmeyen kişilerin işlemiş oldukları firar ve izin tecavüzü suçlarıyla ilgili olarak yine hapis cezaları gündeme gelmektedir. Özellikle askeri ceza kanunun 66. maddesi 1. bendin A fıkrası ve 1 bendin B fıkrasında düzenlenmiş olan bu suçlarla ilgili olarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaları öngörülmüştür. Bununla ilgili olarak askeri mahkemelerde yapılacak yargılamalar sonucunda kişilere çeşitli cezalar verilebilir.