Zorunlu Deprem Sigortası tazminatı nasıl hesaplanıyor?

 

Hasar tespit işlemleri DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlilerince yerine getirilmektedir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılmaktadır. Sigorta tazminatının hesabında depremin gerçekleştiği yer ve tarih de binanın piyasa rayiçlerinde göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınmaktadır.Ancak sigorta tazminatı hiç bir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. Zorunlu deprem sigortasında amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Her bir hasarda sigorta bedelinin %2 oranında muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Örneğin sigorta bedeli 100000 lira olarak belirlenmiş bir konutun tamamen yıkılması durumunda %2 muafiyet uygulanarak konut sahibine 98000 liralık bir ödeme yapılmaktadır.Aynı konutun 50000 liralık kısmı bir hasara uğraması durumunda yine % 2 muafiyet uygulanarak 48000 liralık bir ödeme yapılır. Yalnız yine aynı konutta 1500 liralık bir hasar meydana gelirse % 2 muafiyetin altında kaldığı için bu rakam, konut sahibine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.