ismail TOSUN
loading...

Meme başı yokluğunun tedavisi nasıl yapılır?

Meme başı yokluğunun toplumdaki %90 dan büyük sebebi kanser nedeni ile memenin alınması sonucu ortaya çıkan meme ve birlikte meme başı yokluğudur. Memede konstrüksiyonu sırasında yani plastik cerrahları memeyi yeniden yapılandırması sırasında birinci basamak memenin yeniden kitlesel olarak yerine konulmasıdır. İkinci basamakta ortaya çıkan sorunsa bu meme olarak yapılmış kitlenin üzerine meme başı oturtulmasıdır. En temel yöntem öncelikle meme başını oluşturmaktır. Meme başını oluşturmak yine o bölgedeki bölgesel deri dokusunun kesilip katlanarak şekillendirilip adeta bir puzzle gibi bir derinin bir şekilde kesilip  farklı bir şekilde katlanarak ortaya çıkartılması ile oluşan bir tümsekliktir.

Deri iyileştikten sonra aynı meme başı şeklini alır. Fakat ondan sonra eksik olan şey rengidir. Yakın zamanlara kadar yani 10-15 yıl öncesine kadar genital bölgeden alınan derinin renginin uyması nedeni ile greft denilen bir deri yaması o bölgeye uygulanarak derinin renginin sağlanması mümkündü. Günümüzde dövme ,dövmelerin son derece hijyenik ve güzel şartlarda yapılabilir hale gelmesi ile o bölgenin aynı karşı taraf memenin rengi ile aynı renkte dövme yapılarak renklendirilmesi giderek popüler hatta daha tercih edilir hale gelmiştir. Cerrahi işlemi bitirdikten sonra dövme ile renklendirilmesi yapılabilir.