ismail TOSUN
loading...

Zatürre teşhisi nasıl konulur?

 

Zatürrenin teşhis edilmesi için kişinin belli bir takım bulgularla doktora gitmesi gerekir. Yani ateş, nabzın fazlalığı, terleme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş  ağrısı da olabilir kişinin doktora gitmesi gereken nedenlerdir. Doktor acil serviste veya başka yerde poliklinikte hastayı bu şikayetlerle gördüğü zaman ilk yapması gereken akciğer grafisidir. Akciğer sadece ön-arka veya ön-arka-yan şeklinde çekilir. Zatürrenin olmazsa olmaz tanısal kriteri akciğer grafisinde bir bozukluk olmasıdır. Yani bir gölgelenme olmasıdır. Akciğer grafisinde bazen bu gölgelenmeyi görmeyebilirsiniz ve hala zatürreyi düşünüyorsanız mesela hastanın beyaz küresi çok yüksektir. Beyaz kürenin üst sınırı 10 bin dir. Mesela kişide 20 bin gibi bir yüksekliği vardır. Sedimantasyonu çok yüksek olabilir. CRP tetkiki çok yüksek olabilir. Bunlarda kişinin nefes darlığı ve nabzının fazlalığı gibi bulgularla birleştirilirse hala zatürreyi düşünmek gerekir. Akciğer filminde bunu gösteremiyorsanız bazen bilgisayarlı tomografi çekilmesi gerekebilir.

Çok hızlı ilerleyen klimalardan da oluşan bir zatürre şekli vardır. Buna lejyonerla zatürresi deniliyor. Toplumda artık bunu iyice bilir hale geldi. Bununda antibiyotikleri çok farklıdır.Eğer kişide bir lejyonerla zatürresi var mı yok mu bunu anlamak istiyorsanız bunu idrar testleriyle tanısı hemen konulabiliyor. Kişilerin %60-70 inde balgam çıkartma olabiliyor. %30-20 sinde balgam olmaz. Eğer çok fazla balgam çıkartıyorsa bu kişiler bu balgamı alıp boyayıp içindeki mikropları görmeniz mümkün yine aynı şekilde kültür yapmanız mümkündür. Ancak ilk tedaviye başlandığı zaman bunların yapılması şart değildir. Çünkü bütün sonuçların gelmesini bekleyeyim derken vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Kişinin o andaki bulgularıyla sizin kitaplardaki literatürdeki vs bulguları birleştirip varılan  sonuçla tedaviye hemen başlamaya ampirik tedavi deniliyor. Bu gün zatürrenin modern tedavisi ampirik tedavidir. Burada da olası mikroplara karşı bir başlangıç tedavisi ki bu daha sonra gelecek kan kültürü balgam kültürü vs sonuçlarla bu tedavi değiştirilebilir.