ismail TOSUN
loading...

Yetişkinlerde zatürre ne şekilde tedavi edilir?

 

Zatürrenin tedavisi kişinin yaşına göre kişinin risk faktörlerine göre altında yatan başka faktörlere göre değişir. Bunu da kabaca üç gruba ayırabiliriz. Yani toplumda edinilmiş basit zatürre, toplumda edinilmiş hastaneye yatırılmak zorunda olunmuş zatürre ve toplumda edinilmiş yoğun bakıma yatırılmak zorunda olunan zatürredir. Tahmin edebileceğiniz gibi buradaki kişinin risk durumlarına göre kişiye değişik antibiyotikler vermek mümkündür. Örneğin toplumda edinilen basit zatürreden bahsedersek ki bunlar sadece akciğer filminde bozukluk beyaz küresi hafif yüksek ateşi hafif yüksek oksijeni normal kişi çok hasta değil ama hasta bunların çoğuna ayaktan intramuskuler seftriakson denilen bir antibiyotikler veriliyor. 24 saat ekli  bunu vererek başarı sağlanabiliyor.

Basit bir zatürre ise sadece ağızdan alınan makrolid veya kinolon cinsi bir antibiyotikle bunu yapmak mümkündür. Hastalık ağırladıkça evde tedavi için  kalçadan yapılan bir ilaç artı ağızdan makrolid ve kinolon kafi gelebilir. Ancak kişiyi hastaneye yatırmak zorunda kaldıysak mutlaka damardan antibiyotiklerin verilmesi gerekiyor. Yine burada bir penisilin türevi ilacı mutlaka veriliyor ve atipik mikroorganizmalarda etkili olabilecek kinolon cinsi veya makrolid cinsi bir ilacında ağızdan veyahut damardan verilmesi gerekiyor. Bu kişi yoğun bakıma yatırmak zorunda kalındıysa burada da hayatı destekleyici tedaviler verilmektedir. Örneğin mekanik ventilasyon veya oksijen tedavisi artı bu kişilerin antibiyotiklerinin de daha nadir görülen mikroplara karşı örneğin gram negatif mikroorganizmalar bunları da kaplayacak şekilde en gelişmiş en spektrumlu antibiyotikler olması gerekiyor. Antibiyotik tedavi süresi de kişiye göre değişir. Örneğin en basit zatürrede 7 günlük tedavi genelde kafi geliyor. Hastanede yatan kişilerde genelde 10 günlük bir tedavi yoğun bakımda yatan kişilerde de 10-15 gün arası bir tedavi gerekiyor. Ancak hastanın takiplerinde bu tedavinin süreleri uzatılabilir.