ismail TOSUN
loading...

Yürürlükteki isteğe bağlı sorumluluk sigortaları nelerdir?

 

Ülkemizde bazı sigortalar isteğe bağlı olarak da yapılmaktadır ve bu sigortalar yasalar tarafından zorunlu kılınmamıştır. Ancak yapılması kişiye veya kuruma bir koruma sağlamaktadır. Bu sigortaların bazıları bireysel bazıları mesleki sigortalardır.İsteğe bağlı sorumluluk sigortaları Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası- Uluslararası Oto Mali Mesuliyet Sigortası buna  Yeşilkart Sigortası da denir- İşveren Mali Mesuliyet Sigortası- Asansör, Lift, Asılı Reklamlarla İlgili Sorumluluk Sigortası- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası- Yangın, İnfilak Mali Sorumluluk Sigortası- Malikin Kiracıya Karşı-Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu, Malik veya Kiracının Komşu Sorumluluk Sigortası-Uluslararası Karayolları Mal Taşımacılığı Sigortası-Amber Mali Sigortası- Otel Mali Sorumluluk Sigortası-Mesleki Sorumluluk Sigortası- Tekne Mali Sorumluluk Sigortası ve Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası sigortacılık mevzuatında yeralmaktadır. İhtiyarı Sorumluluk dediğimiz sigortalar isteğe bağlı sigortalardır. İsteğe bağlı sigortalarda tarafların karşılıklı olarak her konuda anlaşmaları gerekmektedir.