ismail TOSUN
loading...

Türk müziği kemanı ile Batı müziği kemanları arasında fark var mıdır?

 

Keman, köken olarak bir batı müziği enstrümanıdır. Saray musikisinden bu zamana kadar Türk musikisinde de kullanılmıştır ve Türk müziğine adapte edilmeye çalışılmıştır. Batı müziğinde,  Türk müziğinden ayıran farkı; tamamen akort sistemi ile ilgilidir. Geriye kalan bütün kullanım şekilleri  Türk müziği ile aynıdır. Batı müziğinde  ” Sol, Re, La,  Mi” akort kullanılırken, Türk müziğinde ” Do, Sol,Re, La – Do, Sol-Re,Sol ”  gibi akortlar uygun görülüp adapte edilmiştir. Teknik özellikler, kemanı tutuş, yay teknikleri, vibratolar batı müziğinin aynısıdır.