ismail TOSUN
loading...

Yeni başlayan çocuklar keman çalmalarını nasıl geliştirebilir?

 

Keman eğitimine başlayan çocuklar keman tutuş tekniklerini ve nota sistemlerini öğrenme ile başlıyorlar. Daha sonra bona, sol,fej etütleri ile kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar.Çocuklar eğer yeterli bir seviyeye geldiyse keman hakimiyetini kendileri üzerilerinde sağladıktan sonra önlerine konan saz eserlerini bir sene gibi süre içerisinde ortalama çalmaya başlıyorlar. Yine çocuklara önerilen, en azından günde bir saat çalışma periyotları düzenlemeleri kendileri ve sürekli parmak egzersizleri ve yay teknikleri ile kendilerini geliştirmek zorundadırlar.