ismail TOSUN
loading...

Tekne sigortası ile neler teminat altına almaktadır?

 

Tekne sigortalarında riskin gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarında meydana gelen veya bunlardaki menfaatlerin zarara uğraması sonucu oluşan hasarlar teminat altına alınmaktadır. Buradaki diğer deniz ve göl araçları yük ve yolcu gemileridir. Ama bunun dışında sigortacı ve sigortalı aralarında anlaşırlarsa diğer deniz ve göl araçları kapsamına yelkenli tekneler, ahşap tekneler kotralar, yatlar, yüzer restoranlar, vinçler, layterler, her türlü deniz aracıda girebilmektedir. Bunlar tabi sigortalı ve sigortacı aralarında anlaşarak bunu poliçeye ekletmesi gerekmektedir. Aksi kararlaştırılmadıkça söz konusu araçların sınıflama kurumlarından tarafına verilmiş sınıf belgeleri sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgelerin sigorta süresince geçerliliğinin korunması önemlidir. Sigorta süresince  içerisinde geçerliliği olmayan belgeler teminata dahil olmayacaktır. Diğer yandan sınıflama kurumlarının vermiş olduğu sınıf belgesine sahip olmayan gemiler de sigorta edilebilir ama bunun şartı yürürlükteki tekne inşa mevzuatına göre inşa edilmiş gemilerin sigortalanabilmesi hususu burada önemlidir. Bunun dışında tekne sigortalarında teminat altına alınabilinen yük, tekne, gemi her türlü şey teminat altına alınabilmekte ama bunlar farklı sigorta gruplarına girmektedirler.