ismail TOSUN
loading...

Sorumluluk sigortaları neye yaramaktadır?

 

Sorumluluk sigortaları sigortalının bir faaliyeti sırasında üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucunda zarar görene ödeyeceği tazminatları kapsar.Sorumluluk sigortalarında teminat altına alınan risk, sigorta ettirenin kendi sorumluluğudur.Sorumluluk sigortaları ile sigortalı sorumluluğunu kabul etmektedir.Ancak sorumluluğun sonuçlarından olan zararı karşılama veya tazminat ödeme borcundan kurtulmaktadır.Burada sorumluluk ile ilgili olarak meydana gelen zarar yada tazminatı sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.Sorumluluk sigortaları ülkemiz sigortacılık mevzuatında zorunlu sorumluluk sigortaları ve ihtiyari sorumluluk sigortaları olmak üzere iki şekilde yer almaktadır. Örneğin Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu bir sigortadır ve ülkemizdeki tüm araçlar bu sigortayı yaptırmak zorundadırlar.Bu sigortaların teminatları belirlenmiştir. Bu teminatların yetmeyen kısmı için yaptırılan sigorta da  ihtiyari mali sorumluluk sigortasıdır ve bu isteğe bağlıdır.Bunu yaptırdığında kişiler teminat limitleri dışında kalan ama kendi üzerlerinde kalan kısmı da teminat altına alabilirler.