ismail TOSUN
loading...

Sigortalının seyahat sırasında vefatı durumunda tazminat ödeniyor mu?

Seyahat sağlık sigortasının standart teminatları içerisinde “vefat tazminatı” bulunmamaktadır. Ancak sigorta şirketleri genel şartlarda belirlenen asgari teminatların yanında ek teminatlar da sunabilmektedir. Diğer bir ifadeyle seyahat sağlık sigortası poliçesi satın alındığında vefat teminatı da ek teminat olarak ayrıca talep edilmektedir.Bu kapsamda ferdi kaza ek teminatı alındığında belirlenen sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.