ismail TOSUN
loading...

Trafik kazası tespit tutanağını doldururken nelere dikkat edilmelidir?

Trafik kaza tespit tutanağı otokopilidir iki nüsha şeklindedir.Üzerinde çok açık şekilde bilgiler yönlendirici bir şekilde vardır.Tutanak iki bölümlü gibi bir sayfada, binici sürücü, ikinci sürücü gibi sağ ve solda olaya karışan sürücünün adı soyadı, trafik sigorta bilgileri, araç bilgileri çeşitli bilgiler vardır.Bunların hepsinin doldurulurken eksiksiz doldurulması lazım özellikle bu eksiksiz doldurmaya çok dikkat etmek gerekiyor. Küçük bir sütunda olayın oluş şeklini anlatıyor, olayın haritasını nerede olduğunu, burada birde araçlarla ilgili aracın neresinin hasar gördüğünü oklarla işaretledikten sonra sürücü en son görüşlerini yazıyor ve iki sürücüde karşılıklı olarak imzalanıyor.Burada çok dikkat etmemiz gereken en önemli konu bu trafik kazası tespit tutanağı kim kusurlu kim kusursuzu tespit eden bir tutanak değildir. Burada herkesin dikkat etmesi gereken nokta budur.Tutanak sadece durum tespit tutanağıdır.