ismail TOSUN
loading...

Seyahat sigortası primleri nasıl belirlenmektedir?

 

Seyahat edilecek ülke, seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri ile seyahat edecek kişi sayısı, kişilerin yaşları, cinsiyetleri ve poliçenin teminat gibi bilgiler sigorta priminin hesaplanmasında rol oynamaktadır.