ismail TOSUN
loading...

Restoran veya kafe açmak için işyeri ruhsatı nasıl alınır?

Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen işyeri sahibi, gerekli evrakları hazırlayarak kayıt memuruna teslim eder.Umuma açık işyerlerinde ruhsat müracaatı alındıktan sonra imar bakımından, itfaiye bakımından ve emniyet bakımından olumlu yazılar istenir.Bu yazıların gelmesi akebinde ruhsat müdürlüğü bünyesinde bulunan ruhsat komisyonu ilgili işyerine 30 günlük bir süre zarfında denetler, denetlemede bazı eksiklikler varsa işyeri sahibine bu konuda kısa bir süre mehil verir bu mehil sonrası tekrar gelmesi akabinde eksiklikler giderilmiş ise ruhsat verilir ve işyeri çalışmaya başlar, aksi takdirde kendilerine ruhsat verilmez ret talebi ile bu iş sonuçlanır.

İşyeri sahipleri, ruhsat almak için belediyeye her ne kadar başvursalarda, istenilen belgeleri eksiksiz olarak yerine getirselerde, özellikle içkili mekan açaçak kişilerin dikkat etmesi gereken diğer önemli bir konuda işyeri adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilen bölge sınırları içerisinde kalmasıdır.İçkili yer bölgesi olarak tespit edilen yerler, belediye meclislerince, belediye sahası dışındaki yerler için ise valilik veya kaymakamlık görüşü alınarak tespit edilen yerlerdir.Bu yerlerin içerisinde olan işyerleri ancak içkili çalışma izin belgesi alabilirler.Kaldı ki en önemli kriter, okul ve dini yapılara 100 metre uzaklıkta olması diğer kamu kurum ve kuruluşlarada 30 metre uzaklıkta olması diğer önemli kriter ve vasfıdır.