ismail TOSUN
loading...

İşyeri ruhsatı almanın şartları nelerdir?

İşyeri ruhsatı alabilmek için ilgili şahsın, bağlı bulunduğu ilçeye ait belediyeye başvurması gerekmektedir. Belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareleri tarafından işyeri ruhsatı alakalı kişiye verilir.Bir işyeri açmak için o binanın öncelikle kat maliklerinin oybirliği ile muvafakat vermesi gerekmektedir.Bu tür işyerlerinde, işyeri ile ilgili en önemli husus yapı kullanma izin belgesi yani halk arasında iskan kullanma belgesi olan belgenin olması en önemli husustur.İskan belgesi olmayan yapılara bağımsız bölümlere bir çok belediye kesinlikle ruhsat vermemektedir.O yüzden işyeri açacakların öncelikle gireceği binanın yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığının araştırması temel husustur.

Belediyenin istemiş olduğu belgeler haricinde lokanta, kafe, içkili pavyonların özel bazı kriterlerin olması gerekir.Bunlar sırası ile kapalı alanın en az 60 m2 olması lazım gelmektedir.Bay ve bayan olmak üzere 2 adet luvalet bulunması gerekmektedir.Mutfak bölümünün en az 3 bölümden ibaret olması, personele ait dinlenme ve soyunma odasının bulunması lazım gelmektedir.

Ruhsat almak isteyenlerin bizzat ilgili belediyelere müracaat etmek ile birlikte varsa belediyeye ait internet sitelerindenbaşvuru formlarını alabilirler.İşyeri açılmasında önemli diğer bir kriterde içkili lokanta, kafe ve pavyonların dini tesislere ve okullara 100 metre uzaklıkta olması, kamu kurum ve kuruluşlarınada 30 metre uzaklıkta bulunması şartı diğer önemli bir kriterdir.