ismail TOSUN
loading...

Pazarlamada ürünün hedef kitlesi nasıl belirlenir?

 

 

Reklam veren ürününü tasarlarken zaten kafasında bir hedef tüketici vardır. Böyle kabaca genel tanımlara uygun bir tüketici tanımıyla gelir. Reklam ajansının buna katkısı tabi ki araştırma şirketlerininde desteği ile bu tanımı biraz daha detaylandırılması ete kemiğe büründürülmesi ve biraz daha insanı motivasyonların ortaya çıkacak şekilde organize edilmesidir. Böyle biraz daha gerçek bir tüketici kimliği tanımlanırsa zaten iletişimin lezzeti de daha fazla olur. İnsanlarda o iletişimle daha çok haşir neşir olmak isterler ve markaya da böylece pozitif bir duygu yaratılmış olur.

Araştırmalarla tüketiciler segmentlere bölünebilirler. O segmentler kendi içlerinde anlamlı segmentler olmak durumundadır. Yani bu hayat tarzına göre segmentler olabilir demokratik yapıya göre segmentler olabilir psikografik yapıya göre segmentler olabilir. Farklı farklı segmantasyon yöntemler vardır. Bunların arasından sizin ürününüze hizmeti en çok ilgi duyabilecek en sıklıkla ve en çok alabilecek insanları potansiyel güçlerin tüketicilerinide belirlemek yine araştırmalarla olabilecek bir şeydir. Sonunda zaten yapacağınız iletişimin mecrası hedef tüketiciye göre mesajı da o hedef tüketiciye göre biçilerek biraz daha ona özel bir kıyafet gibi tasarlanmalıdır.