Nakliyat sırasında gerçekleşen hırsızlık sigorta karşılamakta mıdır?

Hırsızlık teminatı, sigortalarda genellikle ek teminat olarak verilmektedir. Nakliyat sigortalarında hasar veya sorumluluk tazminatı ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği teminata dahil edilen istisna edilen rizikolar bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlendiğinden hırsızlık teminatı da ek olarak verilmektedir.Sigortalı ve sigortacı aralarında anlaşarak hırsızlık teminatını poliçeye dahil edebilirler.En önemli unsur burada hırsızlığın ispat edilmesi koşuludur.Hırsızlığın ispat edilmesi ile ilgili başvurulacak kaynak hırsızlık sigortası genel şartlarıdır.Burada hırsızlığın ispatı için gerekli şartlar belirlenmiştir. Bunlar nelerdir, Hırsızlığın ispatlanması için öncelikle kolluk kuvvetleri tarafından zabıt altına alınması gerekmektedir, zabıt altına alınan bu hırsızlığın şartları da şunlardır. Zorlama, her türlü delme, yıkma, zorla girme, anahtar uydurma, aşırma,aşma, her türlü işlemler hırsızlık teminatına girmekte ve bunlar hırsızlık teminatı alındığında sigortada temin edilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.