ismail TOSUN
loading...

Meme ucu asimetrisi ameliyatla yok edilebilir mi?

Meme başı asimetrisi diye bakıldığında hep meme başı diye konuşmaktadır ama meme başı ve çevresindeki kahverengi deri alanını tıbbi adı ile nipple areola kompleksi denilen meme başı ve areola ikilisinin birlikte değerlendirilmesi son derece önemlidir. Meme başının izole olarak birbirinden farklı asimetrileri daha az görülmektedir. Fakat areola ile birlikte yani çevredeki kahverengi dokusu ile birlikte olan asimetriler az sıklıkla görülmektedir. Bunlarda en sıklıkla görülen büyüklük farklılıklarıdır. Bir meme başı areola kompleksi çok daha büyükken diğeri daha küçük olabilir. Genellikle küçük kalmasından ziyade büyümesi sorun teşkil etmektedir.

Çoğunlukla meme asimetrisi ile birlikte olmakla beraber nadiren izole meme başı asimetrileri de görülebilir. Bunları birbirine benzetebilmek birebir simetri sağlayabilmek çoğu zaman imkansız olmamakla birlikte çok kolay değildir. Cerrahi işlem olarak yapılacak işlemde genellikle lokal anestezi adı altında olması gerektiğine inanılan normal memenin areola çapı ölçülür ve diğer memenin areola yani kahverengi bölge çapı o çapta bir daire ile işaretlendikten sonra lokal anestezi altında fazlalık olan deri kısmı kesilerek çıkartılır. Özel bir dikiş yardımı ile çevresi dikilerek kapatılır.