ismail TOSUN
loading...

Kimler asker kaçağı kabul edilir?

Toplumda genel olarak asker kaçağı ismi ile tabir edilen durum aslında yoklama kaçağı yada bakaya durumudur.Yoklama kaçağı yada bakaya durumu asker kaçağı olarak nitelendirilen  durumun kanuni, hukuki karşılığıdır.Yoklama kaçağı nedir; yoklama süresi içerisinde, yoklamaya askerlik şubesine gitmeyen, yoklama işlemini yaptırmayan kişilerin içine düştüğü durumdur.Bakaya ise sevk işlemini yaptırmayan yada sevk işlemini yaptırp birliğine teslim olmayan kişilerin içine düştüğü hukuki durumdur.Bu iki durum birbirinden ayrı durumlardır ve ikisinin farklı sonçları vardır. O yüzden toplumda asker kaçağı olarak lanse edilen, isimlendirilen durum  kendi içinde aslında iki farklı tanım ve sonuç içermektedir.

Askeri Ceza Kanununun 66 maddesinde tanımlanmış olan firar ve izin tecavüzü durumu  sözkonusudur.Nedir bu; askerlik görevini ifa ederken, görevini izinsiz olarak terkeden veya yıllık izin ve bunu benzer izinleri alıp daha sonra izinden geri dönmeyen kişilerin içine girdiği durumdur.Firar suçunu veya izin tecavüzü suçunu işleyen kişilerde yine bu asker kaçağı tanımlaması içerisine girmektedir.Bu asker kaçağı tanımlaması kesinlikle hukuki bir tanımlama değildir, bunu tekrar edip üstüne vurgulamak gerekir.Yoklama kaçağı, bakaya, izin tecavüzü yada firar durumları asker kaçağı olarak nitelendirilen durum içerisindeki alt kollardır.