Kemanda taksim yapma nasıldır?

Taksim sadece sazların çalınması için hazırlanmış musikidir. Herhangi bir saz tarafından bir veya birkaç makam geçgili olarak yapılır. Usule bağlı kalınmaz. Taksimler yapılan makamın tüm özelliklerini gösterir ve önceden hazırlanmayıp tamamen  icracının o an ki ilhamına bağlı olarak yapılmış inprovizasyonlardır. Üç çeşit taksim vardır. Bunlar gösteri taksimi, ara taksim ve geçiş taksimidir.Gösteri taksimi esere başlamadan o eserin makamını kulakları ısındırmak amacı ile yapılmış taksimlerdir. Ara taksimler faslın ortalarında, o faslın makamından başlayıp birkaç makam dolaştıktan sonra yine makamın kendisine dönen taksimlerdir. Geçiş taksimleri de makamlar arasındaki bağlantıyı kurmak için yapılan taksimlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir