ismail TOSUN
loading...

Kemanda nota basmayı öğrenme?

 

 

Keman perdesiz bir enstrüman olduğundan dolayı diğer enstrümanlara oranla ses çıkarması da, baskılardaki temizlikte  daha zordur.Açık ten de yay çektiğimizde çıkan ses Türk müziğine göre ” do” sesi, birinci parmak “re”, ikinci parmak ” mi”, üçüncü parmak ” fa” sesidir. Normal şartlarda batı müziğinde de sol, re,la, mi akorduna göre bizim birinci parmakla basarak çıkardığımız ” re ” sesi batıda da ” la ” sesine tekamül etmektedir.