Kemanda nota basmayı öğrenme?

 

 

Keman perdesiz bir enstrüman olduğundan dolayı diğer enstrümanlara oranla ses çıkarması da, baskılardaki temizlikte  daha zordur.Açık ten de yay çektiğimizde çıkan ses Türk müziğine göre ” do” sesi, birinci parmak “re”, ikinci parmak ” mi”, üçüncü parmak ” fa” sesidir. Normal şartlarda batı müziğinde de sol, re,la, mi akorduna göre bizim birinci parmakla basarak çıkardığımız ” re ” sesi batıda da ” la ” sesine tekamül etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.