ismail TOSUN
loading...

Kasko sigortası sahibi hasar anında neleri yapmaklıdır?

 

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigortacıya bildirmelidir. Ve sanki sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.Aracın çalınması halinde ise durumu öğrenir öğrenmez yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır ve rücu hakkının kullanılmasında yararlanılacak bilgi ve belgeleri de gecikmeden sigortacıya vermelidir. Zararın tahmini miktarını ve bu zararın neden olan olayı yazılı olarak ve makul bir süre içerisinde sigortacıya bildirmelidir.Yine ayrıca sigorta konusu ile ilgili başkaca bir sigorta sözleşmesi varsa bunları da sigortacıya bildirmelidir.Tazminat yükümlülüğünün miktarının ve rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin, sigorta kapsamında yapacakları şeyleri bütün incelemeleri- araştırmalara izin vermelidir. Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu hareketleri sonucu meydana gelen kazalarda mevcut tanıkların kimliklerini ve adreslerini en yakın yetkili makama bildirmelidir ve hatta mümkünse bir görgü tarafından imzalanmış bir tutanak da sağlamalıdır.