ismail TOSUN
loading...

Karakalem portrede gözler nasıl çizilebilir?

Karakalem portre çizerken gözler simetrik bir şekilde yüzün ortasından geçtiğini varsaydığımız aksın sağında ve solunda yer alır. Onun yerini önce iyi belirlemek gerekiyor. Çünkü tam kaşların bittiği yer aşağı yukarı kulağın başladığı yer gibi düşünürsek oradan itibaren göz kapağı göz kapağının altında göz bebeği bu şekilde oluşturarak gidiyoruz. Geometrik alt yapısına baktığımızda gözün aslında bir dikdörtgenin içinde var olduğunu görmek mümkündür. Bu dikdörtgenin içinde yine ortasından geçtiğimiz aksları koyacak olursak bir göz kapağı göz bebeği ve gözün alt çizgisi var. Daha sonra bunu detaylandırarak göz pınarını bunun tonlamasını buradaki et kalınlığını yavaş yavaş oluşturmak mümkündür. Buna çizgi değerleri ve tonlam girdiğimiz zaman gözün geometrik alt yapısında silindirik bir şeklin olduğunu unutmamak gerekiyor. Öncelikle bir küre ve o kürenin etrafını saran bir yapı var. Tonlarken de ışığın sağdan alındığını düşünürsek bu küre alt yapısını esas alarak ilerlemekte fayda vardır.

Gözü çizerken portresini yaptığımız kişinin göz yapısını dikkate almak gerekir. Çünkü burunda , dudakta veya kulakta portrenin genelinde olduğu gibi gözde de karakteristlik yapı farklılık gösterebilir.