ismail TOSUN
loading...

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için hangi belgeler istenir?

kafe, bar, pavyon, lokanta gibi içkili yerler umuma açık istırahat ve eğlence yerleri olarak kanunumuzda geçmektedir.Bu gibi yerler işyeri ruhsatı almak için öncelikle faaliyet konusunu, içkili yer olduğuna dair bildirimde bulunması lazım gelmektedir.Ruhsat için alakalı belediyeden başvuru formu alındıktan sonra gerekli evraklar doldurulur.İlçe Emniyet Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınır.Adli sicil belgesi yani sabıka kaydı temin edilir.İşyeri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye raporu alınması gerekmektedir.Ticaret Odasına kayıt belgesi, yönetim planında aksine hüküm yoksa tapuda mesken olarak gözüken bağımsız bölüm ile ilgili kat maliklerinin oybirliği ile karar aldığına dair noterden tasdikli belgelerin bulunması temel hususlardır.Diğer belgelerin de neler olduğu ilgili belediyelerin internet sitelirinde mevcuttur.