ismail TOSUN
loading...

İşyeri açma ve çalıştırma izni hangi durumlarda iptal edilir?

İşyeri açma ve çalıştırma izni, ilgili belediyelerin ruhsat komisyon müdürlüğünden verildiği için yine aynı komisyon ve müdürlük tarafından mevzuata aykırı durumların tespiti halinde kademeli olarak kapatma, para cezası ve sürekli kapatma şeklinde ceza verilerek bu işlemler gerçekleştirilir.

Belediyenin ruhsat müdürünün oluşturmuş olduğu sağlık, çevre ve hukuk birimlerinden oluşan komisyonlar mevcuttur.Bu komisyonlar ara ara ilgili işyerine kendi branşları çerçevesinde denetlerler, mevzuata aykırılık görmeleri halinde sırası ile öncelikle ikaz yazısı yamak sureti ile kurumu uyarırlar.ikinci sefer yine mevzuatlara aykırılık görülmesi halinde belediyenin encümeninden bir para cezası çıkarmak sureti ile işyerini cezalandırırlar.Üçüncü sefer bir mevzuata aykırılık görülmesi halinde üç ayı geçmemek üzere işyerinin geçici olarak kapatılmasına karar verilir.Belli bir süre sonra yine mevzuata aykırılık görülmesi halinde sözkonusu işyeri süresiz olarak kapatılır.