Nitelikli hırsızlık ne demektir?

 

 

 

Hırsızlık sucunun nitelikli halleri, Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinde belirlenmiştir.Bu nitelikli halleri şu ana başlıklar altında sıralayabiliriz.Hırsızlık suçunu; kamu kurum ve kuruluşlarında ve ibadathaneye ayrılmış olan yerlerde bulunan kamu yararına veya hizmetine sunulmuş mal üzerinde işlenmesi durumu, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek sureti ile yada bina veya eklentilerinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında işlenmesi durumunda, halkın yararına sunulmuş ulaşım araçları ile bunların belirli kalkış ve varış yerlerinde bulunan eşya üzerinde işlenmesi durumlarında, bir afet veya genel felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek maksadıyla veya hafifletmek amacı ile hazırlanan eşya hakkında işlenmesi durumlarında, tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşyalar hakkında, elektrik enerjisi ahkkında (devlet tarafından üretilen özel hukuk tüzel kişiliği tarafından dağıtılan elektir enerjisidir. ), kişinin malının koruyacak durumunda olmamasından kaynaklanan veya ölümünden yararlanarak işlenmesi durumudur.Elde veya üstü taşınan eşyayı çekip almak sureti ile yada özel beceri ile mağdurun beden veya ruh bakımından kendini savunamacak olması durumlarında işlenmesi durumunda, doğal bir afetin veya sosyal bir olayın getirdiği korku ve kargaşadan yararlanarak bu suçun işlenmesi, haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla yada diğer bir aletle kilit açmak sureti ile hırsızlığın işlenmesi, tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak bu suçun işlenmesi durumlarında, barınak yerlerinde sürüde veya açık yerlerde bulunan büyükbaş veya küçükbaş hayvanların çalınması konusu, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine, depolanmasına ait tesislerde işlenmesi durumları nitelikli hırsızlık halleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir