ismail TOSUN
loading...

Hırsızlığın yasadaki tanımı nedir?

 

İnsanlık tarihinin en eski suçu olarak bilinen hırsızlık suçları genellikle halk arasında çalma olarak  tabir edilen eylemin hukuktaki terimsel karşılığıdır.Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu 141. inci maddesinde zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı bulunduğu yerden alarak kendisine veya bir başkasına fayda sağlamak olarak tanımlanmıştır.Hırsızlık suçunun faili ceza ehliyetine sahip herkes olabilir.Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için taşınabilir bir mal olması, başkasına ait olması, sahibinin rızası bulunmaması ve kendisine yada başkasına bir yarar sağlaması gerekmektedir.Bunlar hırsızlık suçunun maddi unsurlarıdır.

Hırsızlık suçunda fail hırsızlık konusunu oluşturan malı alarak mağdurun o mal üzerindeki sahipliğine son verir.Mağdurun suça konu eşya üzerindeki tasarruf haklarını kullanması olanaksız hale geldiğinde ise hırsızlık suç tamamlanmış olur.Yani malı çalıp kaçarken şahsın yakalanmış olması hırsızlık suçunu oluşturmaz, hırsızlığa teşebbüs suçunu oluşturur.