ismail TOSUN
loading...

Kaybedilmiş malları kullanmak herhangi bir suç oluşturur mu?

 

 

 

Türk Ceza Kanununun 160 ıncı maddesinde kaybedilmiş olması nedeni ile sahibinin kullanımından çıkmış olan yada hata sonucu ele geçirilen eşyalar üzerinde sahibine iade edilmeksizin veya yetkili mercilere haberdar etmeksizin eşyayı kendi malı gibi kullanan kişi, şikayet üzerine 1 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Bu nedenle insanların bu tür malları bulduğunda sahibini bizzat bulanarak teslim etme imkanı varsa bu şekilde teslim etmeleri eğer bizzat bularak teslim etme imkanları yok ise de mutlaka ve mutlaka yetkili mercileri bu konuda haberdar etmeleri gerekmektedir.

Kaybedilen eşyaların yanı sıra, tanımadığımız kişilerden veya seyyar satıcılardan kesinlikle herhangi bir faturasız herhangi bir mal alınmaması eğer alınan malların çalıntı çıkması durumunda ise suç işleyeceğimiz kesinlikle unutulmamalıdır.