ismail TOSUN
loading...

Gusül abdesti nasıl bozulur?

Boy abdesti dediğimiz gusül abdesti, normal abdest gibi olur olmaz şeyle bozulmaz.Boy abdestinin bozulması demek boy abdesti alacak bir işin vuku bulması demektir.Dolasıyla böyle bir iş vuku bulmamış ise yani erkekse ya ihtilam olması lazım veya karı-koca iseler karı-kocanın beraber olmaları lazım.Dolasıyla o zaman ancak  gusül abdesti bozulur tekrar gusül abdesti almak gerekir ama kişinin aldığı gusül abdesti sövmekle, küfür etmekle, bağırmakla, çağırmakla bozulmaz. Bu kadar ince bir  iş değildir. Erkek olan kişi herhangi bir çıplak bayanı gördüğünde şehvete gelmediği müddetçe abdesti bozulmaz. Sadece onu çıplak gördü diye kişinin ne abdesti ne de guslü bozulmaz.