ismail TOSUN
loading...

Fay hattı nedemektir?

 

Fay diye bir kelime Türkçe de bulunmamaktadır. Bu fransızca dan gelme bir kırık, kusur anlamına gelir. Bunu Jeofizik Mühendisleri kırık kuşak diye adlandırmaktadırlar. Bu gerginlik boşalırken yerde oluşturmuş olduğu yarığa kırık denir. Bu kırık çizgisel olmayabilir bazen bunun genişliği ikincil kırıklarla birlikte bazen 300 metre bazen 10 km genişliğinde bir kırık kuşağı olabilir. Söz gelimi 1894 de İstanbul’ da olan depremin kırık kuşağı genişliği yaklaşık 7-8 km dir. Bundan sonra İstanbul’ da bekleyeceğimiz depremin kırık kuşağı genişliği yaklaşık yine aynı genişlikte olacaktır. Kırıkların yerini, olmuş kırıkların yerini gözlemlerle belirlenmektedir. Jeofizik Mühendisleri deprem bölgesi giderek yerdeki yarıkları belirlenir ve yarıklar boyunca bulunan ağaçların ve taşların karşılaştırmaları yapılarak birinin diğerine göre ne kadar ötelendiğini tespit ederler ve bunun sağa mı kaydı yoksa sola mı kaydı bunu belirlemek için üstte olan kesim eğer sağa kaymışsa sağa atımlı, altta olan kesim sola kaymışsa buna da sol atımlı denmektedir.