ismail TOSUN
loading...

Bruselloz nasıl teşhis edilir?

Bruselloz da görülen yüksek ateş ve benzeri birlikte seyreden bazı sıkıntılar sonucunda eğer ki hekim şüphelenirse ilk etapta yapılacak belli basit testleri vardır. Serolojik testler dediğimiz yani kan alınmasıyla yapılan testlerden bir tanesi Wright aglütinasyonudur adı böyle basit bir test yapılarak fikir edinmek mümkün. Bu uygulanan test oldukça hassas ve aynı zamanda özgüldür, değerli bir testtir.Ama en  değerli tanı koyma metodu bakterilerin üretilmesidir. Özellikle kanda veya ilgili organlardan alınan örneklerde bakteri üretilmesi sonucunda kesin olarak bruselloz tanısı konulur.Yani özetlersek serolojik testler, Wright aglütinasyonu ve bununla beraber kültürde üretme yöntemi brusellozun tanısı için en önemli testlerdir.