ismail TOSUN
loading...

Bireysel emeklilikte devlet katkı payının üst sınırı ne kadardır ?

Bireysel emeklilik sisteminde devletin katkı payı kişinin yatırmış olduğu miktarın sadece % 25 dir. Örneğin 100 lira yatırdınız 25 lira da bu 100 liranın üzerine eklenir. Sizin o ay ki tasarrufunuz 125 lira olmuş olur. Tabi ki burada devletin vermiş olduğu katkı payının da bir üst sınırı vardır. Yatırılan her miktarın karşılığında % 25 yatırılacak yada devlet katkısı alınacak diye bir uygulama söz konusu değildir. Üst sınır şudur : O takvim yılı içerisinde asgari ücretin 1’inci 6 aylık ve 2’inci 6 aylık dönemlerinin toplamının brüt olan toplamın üzerine çıkamaz. Yani 2013 yılı için yaklaşık olarak 12 bin civarındadır.

Örneğin siz 10 bin lira yatırdınız 10 bin liranın  % 25 i devlet katkısı olarak 10 bin liranın karşılığında 2500 lira devlet katkısı elde etmiş oluyorsunuz. Rakam yükseldikçe örneğin 100 bin lira yatırdığınızı varsayarsak bunun karşılığında 25 bin lira devlet katkısı olması gerekir. Ancak burada üst sınır söz konusu olduğu için 12 bin lirasına kadar olan miktara devlet katkısı olarak sizin hesabınıza yatırılır. Yani tasarruf miktarınız 112 bin liraya ulaşmış olur. Dolayısıyla yatırılan her 100 liranın 25 lirası devlet katkısı yada diğer bir ifadeyle yatırılan her miktarın % 25 i devlet katkısı olarak size geri döner. Bununda üst sınırı o takvim yılı içerisinde yani bu sisteme dahil olduğunuz yıldaki takvim yılının brüt asgari ücreti 1’inci 6 aylık ve 2’inci 6 aylık dönemlerin brüt toplamı miktarı üst sınır olarak çizilmiştir.