ismail TOSUN
loading...

Bireysel emeklilikte devlet katkı payı ne demektir?

Bireysel emeklilik sistemi 1 ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun daha önce çıkartılmıştı fakat uygulamaya 1 ocak 2013 tarihinden itibaren başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi denilen yada bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı denilen kişilerin bireysel olarak yapmış oldukları tasarrufları üzerine her ay bazında devletin yatırılan miktar üzerinden % 25 lik katkı payını ifade etmektedir. Yani kişiler bireysel olarak emeklilik sistemine yada diğer adı ile tasarruf sistemine yatırmış oldukları özel sigorta şirketlerinden sözleşme karşılığı aldıkları poliçelerin bedellerinin üzerine % 25 te her ay devlet katkı yapmaktadır. Bireysel emeklilik sistemine isteyen herkes katılabilir. Bireysel emeklilik sisteminde vergi mükellefi olmak yada ücret karşılığı çalışan olmak gerekmez. Her birey bireysel emeklilik sistemine poliçe satın almak suretiyle yararlanabilir.

Bireysel emeklilik sistemi 1 ocak 2013 tarihinden önceki uygulamasında yatırılan miktarın % 25 i gelir vergisinden mahsup edilirdi. Ancak bu yeni sistemde yani 1 ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya giren devlet katkılı bireysel emeklilik sisteminde gelir vergisi indirimi söz konusu değil sadece devletin burada yatırılan miktar üzerinden belli sınırları olmak koşulu ile % 25 lik katkısı vardır.