ismail TOSUN
loading...

Bireysel emeklilik devlet katkı payı hemen alınabilir mi?

Bireysel tasarruf sisteminden devlet katkısından yararlanabilmek için en az 3 yıl sigorta şirketine yani bu sistem içerisine dahil olmak gerekmektedir. Poliçe başlangıcından itibaren yani devlet katkısı örneğin 6-7-8-10 ay içeride bulundunuz dilediğinizde bu sistemden ayrılmak istediğinizde devlet katkısından yararlanamıyorsunuz. Sadece yatırılmış olan miktarın miktar üzerinden kesilecek olan stopaj haricinde kalan miktar size ödenecektir.

Bu sistemde en az 3 yıl kalmak gerekir. 3 ile 6 yıl arasında kalanlar %15 ini , 6 ile 10 yıl arasında kalanlar % 35 ini , 10 yıl ve daha fazla süre ile bu sistemde kalanlar da yatırmış oldukları miktarın % 60 ını devlet katkısı ile birlikte sistemden ayrılmak suretiyle alabilirler. Şayet bu sistem devam ederken yani 3 yılın sonunda , 6 yılın sonunda yada herhangi bir ara dönemde kişinin vefat etmesi durumunda ya da normal şartlarda emeklilik şartlarını yerine getirmiş olması durumunda yani 10 yıllık süre  56 yaş şartını tamamladığında kişi isterse sistemden devlet katkısını almak sureti ile ayrılabilirler. Özetlemek gerekirse örneğin 6 yılın sonuna geldiniz 56 yaşındasınız ve 10 yıllık sistemde de kalma süresini tamamladınız o vakit % 60 ından veya tamamından yaralanmak için 10 yıllık sürenin geçmesini beklemiyorsunuz. O sistem size emeklilik şartlarını ve ödemiş olduğunuz prim gün sayılarını tamamladıktan sonra devlet katkısı ile miktarı ödüyor.

Kişiler bireysel  tasarruf sisteminden devlet katkısı ile ayrılmak için tamamlamaları gereken şart yada oluşturmaları gereken şart şudur: 10 yıllık hizmet süresini tamamlayacaklar ve 56 yaşını doldurdukları takdirde bu sistemden ancak tamamını alarak ayrılabilirler. Şayet bu süre içerisinde 10 yılı doldurmadan önce kişinin vefat etmesi halinde ya da maluliyet durumu söz konusu olduğunda yine bu kişinin hak sahipleri bu sistemden devlet katkısı ile birlikte ödenen miktarın tamamını almak suretiyle sistemden çıkabilirler.