ismail TOSUN
loading...

Alkollü içki ruhsatı nasıl alınır?

İçki ruhsatı nasıl alınır?

İçki ruhsatı almak isteyen vatandaşımız, ilgili belediyelerin internet sitelerinden veya ilgili belediyeye bizzat başvurarak formlarını aldıktan sonra formda yazan hepimizin bildiği, adli sicil kaydı, ikametgah, nüfus cüzdan sureti, ilgili odaya kayıt evrakı, kolluk kuvvetinin görüş yazısı gibi hususları tamamladıktan sonra işyeri ruhsatının faaliyet konusunu açık alkol satış şeklinde talep eder. Bu talep belediyece uygun görüldükten  ve işyeri ruhsatı verildikten sonra Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Denetleme Kurumuna başvurur ve açık alkol satışı konusunda izin ister. Açık içki satış belgesi için Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurulacaktır. Kurum tarafından, ilgiliden istenen en önemli belge işyeri ruhsatı için ilgili belediyeye başvurulduğu sırada , belediyenin işyeri açma ve çalışma ruhsatında açık alkol için bar, gece kulübü, taverna, gazino, lokanta, kafe şeklinde o işyerinin faaliyet konusunu belirlemesidir.Diğer belgeler ile bu faaliyet konusuda mevcut ise kurum başvuru yılındaki harcırahların yatırıldığını görmesi ile birlikte ilgiliye satış izni verir.