Zorunlu Deprem Sigortası’nın primi nasıl hesaplanıyor?

 

Sigorta prim tutarını 3 faktör belirlemektedir.İlki binanın bulunduğu deprem risk bölgesi ki ülkemizde 5 farklı risk bölgesi bulunmaktadır. İkincisi binanın yapı tarzı diğer bir faktör ise meskenin brüt yüz ölçümüdür. Sigorta primi yüksek riskli bölgelerde daha yüksek tutarlarda, düşük riskli bölgelerde ise daha düşük tutarlar belirlenmektedir. Deprem risk bölgeleri ayrımında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınmaktadır. Sigorta primleri  her yıl birim metrekare maliyetlerdeki artış gözönünde bulundurularak arttırılmaktadır.Zorunlu deprem sigortası primleri nakden ve peşin olarak ödenir.Örneğin birinci derece deprem bölgesinde 100 m2 betonarme bir binanın zorunlu deprem sigortası bedeli 55000  lira olacaktır.Bu konut için ödenecek yıllık sigorta primi 131 liradır. Aynı konutun beşinci derece deprem bölgesinde olmasında ise ödenecek yıllık prim tutarı 34 lira 20 kuruş olarak belirlenecektir.Bu rakamlar Eylül 2009 tarihi ile geçerli olup güncellenen rakamları DASK’ ın internet sitesinden takip etmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.