ismail TOSUN
loading...

Zorunlu Deprem Sigortası neleri kapsamaktadır?

Zorunlu deprem sigortası ile depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın ve deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan yol açtığı maddi hasarlar teminat altına alınır.Bunlar bina için temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümler, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, taban ve tabanlar, merdivenler, asansörler, koridorlar, sahanlıklar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen zararlardır. Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal eşya ve benzerleri zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamı dışındadır.Ancak ihtiyari olarak bu teminatlar sigorta şirketlerinden temin edilebilmektedir. Bunun dışında ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri de zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamı dışında yer almaktadır.Aynı şekilde kamuya ait binalar, köy yerleşim alanında yapılan binalar, işyerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar zorunlu deprem sigortası kapsamının dışındadır.