ismail TOSUN
loading...

Yüz germe operasyonu sırasında riskleri var mıdır?

 

[highlight]Yüz germe ameliyatlarında[/highlight] da bütün ameliyatlarda olduğu gibi elbette bir takım komplikasyonlar görmek mümkündür. Kanama bütün ameliyatlar için geçerli bir komplikasyon her hasta için her ameliyat için olabilecek bir durumdur. Ancak ameliyata girmeden kanama olmaması için bir takım tedbirler alınmaktadır. Hasta ameliyata girmeden 10 gün önce mutlaka aspirin ve aspirin benzeri ilaçları  eğer kullanıyorsa bunları bırakmalıdır. E vitamini alıyorsa kesilmelidir. [highlight]Yüz germe ameliyatları[/highlight] için çok önemli mutlaka iki hafta önceden sigara kesilmeli ve ameliyattan sonra 15 gün süre ile sigara içilmemelidir. Ameliyatttan çıkarken hastaya mutlaka bir takım elastik bandajlar ile baskılı pansuman yapılmaktadır. Tabi ki ameliyat esnasında da kanama olabilecek bölgeler tutulup kontrol altına alındıktan sonra ameliyattan çıkarılmaktadır.