ismail TOSUN
loading...

Yeni düzenlemeye göre kazalarda kusur oranı nasıl belirlenecek?

Yeni trafik düzenlemesine göre kazadaki kusur oranını, bir kere bunu kesinlikle kaza tespit tutanağına yazılmıyor.Kaza tespit tutanağında kusurun kimde olduğunu değil sadece olayın oluş şeklini, taraflar anlaşarak, bilgeliri eksiksiz doldurup yazıyor, kazada kusur oranları eskisi gibi artık yani 8 de 2, 8 de 4 gibi oranlar bulunmuyor artık 3 oran var ya % 0 yani kusursuzsunuz, ya %50 kusurlusunuz yada % 100 kusurlusunuz yani kusur oranı 3 adet vardır.  Buna da yine siz kara vermiyorsunuz kaza tespit tutanağını gönderdiniz TRAMER olay inceleyip TRAMER bu kararı veriyor ve sigorta şirketine bildiriyor.Sigorta şirketi bunu kabul ederse sorun bulunmuyorve dosya kapanıp hasar ödeme süreci başlıyor.Sigorta şirketi itiraz ederse TRAMER de kurulan hasar tespit komusyonu karar veriyor ve kesin bir hükümdür.Veyahutta sigorta şirketi görüş belirtti ” ben kabul ediyorum” diye diğer sigorta şirketi görüş bildirmediği zaman o da kabul etmiş sayılıyor.Böyle durumlarda kusur tespiti TRAMER tarafından tespit edildikten sonra ona göre sigorta işlemleri yapılıyor.